Skip to content

Sasa Kitchen

Chinese takeout from Sasa Kitchen

Chinese takeout from Sasa Kitchen

2095 E 1300 S, Salt Lake City, UT 84108
(801) 583-7888
ordersasakitchen.com